Kalmar län

Rätt till heltid - bara delvis

Arbetet med att underlätta för vårdpersonal inom landstinget som vill gå upp i arbetstid fortsätter.

Just nu utvärderas ett försöksprojekt i Oskarshamn där erfarenheterna under nästa år ska spridas till resten av länet.

Men någon garanterad rätt till heltid är det inte längre någon som tror på.

- Jag känner otrygghet  och är besviken. De har lovat mig det i ett års tid, säger sjuksköterskan Victoria Hjelmgren i Kalmar, som vill gå upp till en heltidsanställning.

Frågan om att låta vårdpersonal få heltidstjänster har varit en het potatis sedan socialdemokraterna i valrörelsen gick ut med parollen om rätten till heltid för alla.

I Kalmar läns landsting förvandlades löftet snabbt till en ambition om att ge personalen önskad sysselsättningsgrad bara inte prislappen blev högre.

Det drogs igång ett försöksprojekt vid sjukhuset i Oskarshamn och några vårdcentraler som nyligen avslutats och visar att man lyckats ändra tjänstgöringsgraden för hälften av de 80 som vill det. Det handlar lika ofta om personer som gått ner i tjänstgöringsgrad som personer som gått upp i tid.

Tjänstemannen Hans-Peter Eriksson berättade om några av slutsatserna av försöket för politikerna på landstingsstyrelsen på onsdagen. Ett exempel är att landstinget borde ha färre olika sysselsättningsgrader och att alla chefer ska ta upp frågan om önskad sysselsättningsgrad i sina medarbetarsamtal.

Tanken är att erfarenheterna från Oskarshamn ska spridas också till andra sjukhus och enheter i landstinget. Men att garantera vårdpersonalen heltid är en utopi.

- Jag tror inte att någon idag vågar utlova att dom som inte har heltid kommer få det under 2010, däremot kommer möjligheterna att se annorlunda ut och förhoppningsvis bättre ut, säger Hans-Peter Eriksson.

Fackliga organisationer som Vårdförbundet följer utvecklingen med intresse.

- Jag tror att det här är ett problem som alltid kommer finnas tyvärr på grund av att vi är kvinnodominerade, men kanske det blir lite bättre om vi jobbar med det, säger Christina Matcheko, en av vårdförbundets klinikrepresentanter vid länssjukhuset.

Tobias Sandblad

tobias.sandblad@sr.se