Kvinnliga teaterchefer i majoritet

För första gången i världshistorien är det fler kvinnor än män som chefar på landets scenkonstinstitutioner. Det rapporterar nättidningen Nummer.se.

Under 2009 har antalet kvinnor i teaterchefsstolarna successivt ökat och efter alla år av mansdominans är nu förhållandet alltså omvänt.

Av totalt 65 chefer på 53 scenkonstinstitutioner och underscener är chefsposterna idag fördelade på 34 kvinnor och 31 män, enligt den undersökning som Nummer.se gjort. På 42 av dessa institutioner/underscener utgörs ledarskapet av en person och där är fördelningen 25 kvinnor respektive 17 män. Av de scener där ledarskapet är uppdelat mellan en administrativ chef och en eller två konstnärliga ledare leds åtta av en man och en eller två kvinnor (Cirkus Cirkör, Göteborgs och Malmö stadsteatrar, Folkoperan, Kungliga Operan och Göteborgsoperan, Folkteatern i Göteborg och Orionteatern); två av scenerna leds av två män (Gävle Folkteater och Smålands Musik & Teater), men ingen av scenerna leds av två kvinnor. Stockholms stadsteaters underscener c/o och Parkteatern har däremot en och samma kvinna i samtliga ledande befattningar – Linda Zachrison.

Med facit i hand tycks nu alla debatter om jämställdheten inom teatervärlden ha gett utdelning, de som inte minst piskades upp av larmet i utredningen  , vilket i förlängningen ledde fram till den kurs för kvinnliga teaterchefer som anordnades av organisationerna Svensk Scenkonst och Teaterförbundet 2006. Fem av de tolv kvinnor som gick denna kurs lyckades på kort tid uppnå en chefsbefattning i Teater-Sverige: Karin Enberg är teaterchef på Norrbottensteatern, Kajsa Giertz blev konstnärlig ledare för Parkteatern (nu dock efterträdd av Linda Zachrison) och Lena Engqvist Forslund blev chef för Sámi Teáhter, medan Petra Brylander är delad teaterchef för Malmö Stadsteater och Ulrika Josephson har delat ledarskap med Lars Norén på Folkteatern i Göteborg.

Mer om den historiska genusstatistiken på teatersajten 

SR Kulturnytt
kulturnytt@sr.se


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,