Svartedalen

Förening kämpar för skog

Föreningen Rädda Svartedalen kämpar vidare för sitt naturreservat. För skogen norr om Kungälv är just nu till salu, och föreningen fruktar att en öppen försäljning kan få konsekvenser, där avverkning förstör fritidsområden och skadar djurlivet.

Man menar att ägaren, Skogssällskapet, inte tar sitt ansvar vid en försäljning, och nu har man också fått Naturskyddsföreningen på sin sida.

– Vi är rädda för att en stor del av Svartedalens naturreservat går ut på den öppna marknaden och säljs till ägare. Det blir oändligt mycket mer komplicerat, det är vår erfarenhet, säger Kåre Ström, ordförande i föreningen Rädda Svartedalen.

Svartedalen är ett Natura 2000-område, och skyddas av EU:s naturintressen. 2003 presenterade Staten en skogsbruksplan som sa att 17 procent av Svartedalen ska avsättas, alltså bevaras. Den hänsynsnivån har EU antagit, och den ska gälla, enligt föreningen Rädda Svartedalens tolkning.

Men ägaren, stiftelsen Skogssällskapet, uppskattar i sin skogsbruksplan att bara 6 procent ska avsättas.

Det innebär att en köpare kan köpa i tron att mer skog kan avverkas än vad EU faktiskt godkänner. Vad det innebär rent juridiskt är svårt går idag inte svara på, men Kåre Ström anser att köpinformationen är vilseledande.

– Vi anser att man köper grisen i säcken, säger Kåre Ström.

Med nya fakta har även Naturskyddsföreningen uttalat sig. Man uppmanar Skogssällskapet att avvakta med beslut om försäljning, och i styrelsen diskutera inkomna synpunkter.

Ägaren Skogssällskapet, som jobbar för att förvalta och utveckla den svenska skogen, säger att man letar köpare som faktiskt tar hänsyn till Svartedalens värden.

– Vi ägs av en stiftelse som har ett tydligt syfte, att främja skog- och naturvård. Vi ser självklart till att inte gå emot det syftet, säger Sverker Johansson, PR- & kommunikationschef på Skogssällskapet.

Jakob Hanberger
jakob.hanberger@sr.se