Gott om fritidspolitiker

Länet har gott om fritidspolitiker, hela 96 procent utför sina politiska uppdrag vid sidan av arbete eller studier. Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting. 

Men när det gäller jämställdheten finns det en hel del kvar att göra. För att få in fler kvinnor i politiken så har Moderaterna i Södra länsdelen tagit beslut om att varva sina vallistor, det säger Anders Ågren (M) Umeå.

SKL:s undersökning visar att de flesta samhällsgrupper är representerade i länet och  det kan vara allt ifrån ålder till vilken utbildning man har. Men skillnaderna kommunerna emellan kan vara stor. Om Umeå och Skellefteå har flest unga mellan 18-29 år så är Lycksele bäst på politiskt aktiva pensionärer.

Men när det gäller jämställdheten är det flest män som är politiskt aktiva inom kommunpolitiken. Det omvända gäller för landstinget. Där är det något fler kvinnor, 52 procent kvinnor mot 48 procent män. Mest jämställt på kommunivå var det i Vilhelmina 2007 då undersökningen gjordes. 51 procent män mot 49 procent kvinnor i Vilhelmina.

När nu Moderaterna går till val med varvade listor så kanske även Umeå kan minska glappet mellan kvinnor och män där det idag är en skillnad på tio procent mellan könen, 55 procent män mot 45 procent kvinnor.

Reporter Inga Korsbäck.

inga.korsback@sr.se