Västernorrland

Fördröjd vaccinering

Det kan dröja ända till efter årsskiftet innan alla som vill har blivit vaccinerade mot svininfluensan. Just nu ligger vaccineringarna drygt två veckor efter det ursprungliga schemat eftersom vaccinet i flera omgångar har försenats

Just nu vaccineras barn- och ungdomar men det kommer att dröja cirka två månader innan den breda allmänheten hunnit bli vaccinerade. Lars Bohlin, som är hälso och sjukvårdsdirektör i Västernorrland, säger att huvudproblemet är bristen på vaccin och de upprepade förseningarna.

Det är staten som står för vaccinkostnaden men själva kostanden för utföra vaccineringen, dvs personal och lokalkostnader, annonsering och brev till alla länsinnevånare - det är utgifter som landstinget står för.

I nuläget beräknas kostnaderna för landstinget till runt 30 miljoner en siffra som kan stiga om vaccineringarna ytterligare försenas.