Världens bästa järnmalm finns i Kiruna

När den nya huvudnivån i Kirunagruvan är klar står LKAB rustat för att öka produktionen i Kiruna från 30 till 35 miljoner ton per år. Och det kan vara världens finaste järnmalm som tronar där nere.

Borrproverna från en del områden vid den nya huvudnivån har en järnhalt på över 70 procent. Och mer än så kan det knappast bli. Någon gång efter år 2012 kommer gruvarbetarna att börja bryta den.

– Det är helt ren magnetit. Helt utan föroreningar helt enkelt. Och renare än så kan man inte hitta någonstans, säger Hans Engberg, projektchef för den nya huvudnivån.

I teorin skulle det vara möjligt med snäppet högre järnhalt och därför är gruvgeologen Kari Niiranen lite försiktig.

– Det är helt klart en av de bästa järnmalmerna i världen, en av de bästa halterna i världen. Men kanske den allra finaste, man vet aldrig. Det finns så mycket oundersökt i världen, kanske hittar man bättre järnmalm någonannanstans, säger Kari Niiranen.

Den tidigare vd:n Ola Johnsson var lyrisk över denna fina malm som lätt kommer att förvandlas till färdig pellets. Så här här har han beskrivit den:

– Det är en fantastiskt ren malm och det är en magnetitmalm så verken här kommer att gå som, ja det blir ju turboeffekt.

Den nya huvudnivån kommer dessutom att byggas så att LKAB kan öka produktionen i Kiruna från 30 miljoner ton per år till 35 miljoner ton.

– Det är för ha möjligheten att i framtiden öka pellitiseringskapaciteten ovan jord i verken säger projektchef Hans Engberg.

Med dagens malmpris skulle det innebära en extraförtjänst på 2,5 miljarder kronor per år.

– Men det är inte beslutat ännu, utan huvudnivån ska inte vara produktionsbegränsande för en eventuell expandering av LKAB:s produktionsförmåga i Kiruna, säger Hans Engberg.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se