SKÅNE

Extra vårdkö för längre väntan

Region Skåne har infört en extrakö för patienter som är beredda att vänta längre på operation än de 90 dagar som vårdgarantin säger.

Regionen har skickat brev till alla patienter och frågat hur viktigt det är att de blir opererade inom tre månader - och de som då sagt att de inte vill åberopa vårdgarantin har satts upp i en särskild kö.

Senare idag redovisas statistik från Sveriges kommuner och landsting som visar att löftena i vårdgarantin är långt från uppfyllda.