Svenskt ja till Nord Streams gasledning

Uppdaterad: 13:45
Regeringen meddelade i dag att man beslutat att säga ja till Nord Streams ansökan om en gasledning genom den svenska ekonomiska zonen i Östersjön. Även Finland godkände i dag företagets ansökan.

– Beslutet som vi har tagit i dag innebär att regeringen ger tillstånd för Nord Stream att lägga ut två rörledningar för att transportera naturgas på internationellt vatten inom svensk ekonomisk zon i Östersjön, sade miljöminister Andreas Carlgren vid presskonferensen i Rosenbad.

– Det är några aspekter som direkt är viktiga. Dels att gasledningen dras på internationellt vatten utanför svenskt territorium - det är entydigt tillåtet enligt internationell rätt. Efter 23 månader av tuff miljögranskning och rejäl hemläxa så har också miljökraven tillgodosetts.

Miljöministern gick igenom en rad miljöargument mot ledningen som svenska myndigheter och miljöorganisationer fört fram. Bland annat gäller det kemiska vapen, minor, störningar på fiske, övergödning och vattengrumling.

För att minska risken för skador på fisket har en överenskommelse gjorts med Sveriges Fiskares Riksförbund som bland annat innebär att ledningen inte läggs ut under tiden då torsken leker i Bornholmsdjupet.

Ett villkor gäller grumlingen i vattnet, som sker vid muddring och grävning på sjöbotten. Regeringen kräver att grumlingen inte får vara större än 15 mg per liter.

– Jag kan som miljöminister med gott samvete säga att det här inte innebär svåra miljökonsekvenser för Östersjön.

Men det innebär att ni nu säger ja till fortsatt användning av fossila bränslen i Europa?

– Det är inte alls det som är grunden för att vi prövar det. Man har rätt att lägga ut en sådan här ledning, enligt internationell rätt. Vi skulle inte heller acceptera att andra länder försökte avgöra hur vi lägger upp vår energiförsörjning, säger miljöminister Andreas Carlgren (C).

Den finländska regeringen väntas under dagen fatta samma beslut.

Då återstår bara godkännande från Ryssland och Tyskland för att det rysk-tysk-nederländska bolaget ska kunna fullfölja planerna på att i vår börja utläggningen av rören.

Den första gasen ska levereras från ryska Viborg till tyska Greifswald 2011. 

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se