VETANDETS VÄRLD, TOR 5 NOV

I Fokus: Kvinnoläkaren Eva Bergman om ultraljud i tidig graviditet

Gravida kvinnor som gjort en tidig ultraljudsundersökning har i flera fall fått felaktigt besked om att fostret i magen varit dött. De har fått med sig abortpiller hem och friska önskade foster har aborterats av misstag. Varför kan det bli fel och vad kan man göra åt det? Möt kvinnoläkaren Eva Bergman i Vetandets Värld i fokus.

I Vetandets värld idag får vi vara med vid en tidig ultraljudsundersökning. Ett sex veckor gammalt foster, bara några millimeter stort, ska finnas någonstans i livmodern och läkaren ska hitta det med ultraljudets hjälp och bedöma om det ser normalt ut.

Kvinnor har i flera fall fått felaktiga besked i samband med sådana här undersökningar och i onödan aborterat friska, önskade foster. Varför är det så svårt? Hur ska misstag kunna undvikas? Möt kvinnoläkaren Eva Bergman vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och "Anna", som är sex veckor in i sin graviditet.