Problem för läraravtalen i länet

Arbetet med att teckna lokala avtal mellan lärare och kommunerna går trögt i Västernorrland. Bara tre av länets kommuner, Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall har lyckats nå en överennskommelse med lärarfacken.
Jan Eriksson som är distriktsordförande i lärarnas riksförbund tycker inte att det varit enbart positivt att frångå de centrala förhandlingarna. Arbetsgivarna däremot upplever de lokala förhandlingarna som övervägande positiva. Om inte alla fackförbund och kommuner kommer överens finns risken att det centrala avtalet mellan lärarfacken och kommunerna rivs upp - då väntar nya, svåra förhandlingar för alla kommuner. Den 11 juni ska lärarförbunden ta ställning till om de lokala avtalen är tillräckligt bra - eller om de måste rivas upp.