Sjöbo

15-åringen utan stöd vid polisförhör

Den 15-årige pojke från Vollsjö som misstänks för mordet på sin syster har under polisutredningen förhörts tio gånger i sammanlagt nästan 19 timmar. Men bara vid ett tillfälle var socialtjänsten med vid polisförhöret.

Trots att lagen säger att socialtjänsten ska vara med när polisen förhör unga som misstänks för allvarliga brott, har socialtjänsten i Sjöbo bara suttit med vid ett av tio förhör som polisen hållit med 15-åringen.

– Då bedömer jag att man har tänkt så att man har fått den information man behöver. Man har sett till att den unge är säkrad med hjälp av försvarsadvokat eller vårdnadshavare som biträder, säger Lars Jansson, myndighetschef vid familjeförvaltningen i Sjöbo.

På grund av sekretess kan inte Lars Jansson säga något i detalj om 15-åringen. Allmänt gäller att socialtjänsten blir informerad så fort en person under 18 år i kommunen misstänks för brott. I Sjöbo gäller också, enligt Lars Jansson, i allmänhet att socialtjänsten sitter med vid polisförhören.

– Ju allvarligare brotten är och ju mer kännedom vi har om den misstänkte desto mer ökar vårt intresse att prioritera medverkan, säger Lars Jansson. 

Men i 15-åringens fall har prioriteringen inte lett till att socialtjänsten suttit med vid mer än ett av tio tillfällen. En socialsekretare var med när pojken förhördes i en knapp timme den 6 augusti. I övrigt är det försvarsadvokaten som suttit med vid förhören. Detta trots att pojken misstänks för mord. Den 11 augusti meddelar socialtjänsten i Sjöbo polisen att man inte kommer att medverka vid ytterligare förhör. 

Enligt lagen om unga lagöverträdare ska socialtjänsten vara med när polisen förhör personer under 18 år som misstänks för brott som kan ge fängelse. Det ska ske om det är möjligt och kan ske utan men för utredningen. 

– Jag tror inte att lagen är skriven utifrån att det ska vara tio förhör. Det är i så fall ett extremfall där den unge har varit inblandad i en rättssak som har krävt fler förhör. Då får man ju väga in intressena av vad min verksamhet har där att göra och vad den unge har för intresse av att ha oss där, säger Lars Jansson.

– Det finns inget som stadgar att vi prompt ska finnas med vid varje förhör om vi kan se att det är obehövligt och det inte gagnar vare sig polisutredningen eller den unges situation, säger Lars Jansson. 

Anna Bubenko
anna.bubenko@sr.se