Fäggeby

Dalälvens första fyrtorn

Dalälvens första fyrtorn står nu vid Fäggeby.

Efter att älvkanten snyggats upp med bl a båtbryggor, var det några försigkomna Fäggebybor som kom med idén.

- Man får se det mer som en konstverk än som en fyr, säger Torbjörn Johansson, en av de som varit med om att bygga tornet.

Fyrtornet är nio meter högt och blinkar vitt ljus. Det går att gå upp i tornet, för t ex att dricka kaffe.

Namnet Holger kommer efter den sista flottningsbåten på Dalälven, som alltså också hette Holger.

dalanytt@sr.se