Sörmland

Finansieringen av Citybanan klar

Kommuner och landsting i bland annat Sörmland har nått en framgång idag när det gäller Citybanan. Frågan gäller finansieringen av tunnel och ett dubbelspår på järnvägen genom centrala Stockholm.

Idag beslutade riksdagens finansutskott att kommunerna får skriva av sina kostnader under 25 år i stället för de 15 år som regeringen föreslagit. Det betyder att belastningen på kommunerna inte blir lika stor.

Totalt ska landstinget och kommunerna i Sörmland betala 598 miljoner kronor - totalt får staten två miljarder från kommuner och landsting i fem län. Citybanan började byggas i början av det här året och ska tas i bruk 2017 - den har då kostat 16 miljarder.