Färre väljer att flyga i år

På Luftfartsverkets flygplatser minskade antalet passagerare med nio procent i oktober jämfört med samma månad i fjol.

Enligt färsk statistik minskade utrikesresorna med åtta procent till 1,4 miljoner passagerare, medan inrikesresorna gick ned med nio procent till 1,1 miljoner.

Sett till hela perioden januari-oktober var minskningen av det totala antalet flygpassagerare tolv procent jämfört med 2008.