Örebro

Skolelever granskar reklam

Två gymnasieskolor i Örebro ska delta i ett projekt mot könsdiskriminerande reklam. Det är Örebro Rättighetscenter som har fått 400 000 kronor av Ungdomsstyrelsen, för att kunna genomföra det här projektet.

Elever på Karolinska skolan och Risbergska skolan ska utbildas under våren, och nästa höst ska en del av eleverna få granska och anmäla reklam.

En hemsida kommer också att byggas upp med information om könsdiskriminerande reklam, och den kommer att leva vidare även när projektet tar slut.