97:an byggs om 2016

Väg 97 mellan Södra Sunderbyn och Sävastnäs byggs om i nuvarande sträckning

- Efter att igen ha studerat den alternativa sträckningen och efter förnyade diskussioner med kommunerna har vi inte funnit anledning att ändra vårt tidigare beslut, säger vägdirektör Lena Dahlgren.

Beräknad start av ombyggnaden av väg 97 är år 2016.