jönköping

Inget glasplank vid Norrängen

Det blir nu ett bullerplank utmed E4 förbi Norrängen i Huskvarna för att dämpa bullret från trafiken. Planket blir i impregnerat trä, trots att boende krävt ett genomskinligt bullerskydd för att inte tappa utsikten över vättern

Det är Jönköpings kommuns miljökontor som krävt åtgärder i en lång tvist med vägverket för att minska bullret för de boende kring vägen och nu ser vägverket ut att få ett bygglov för det här planket.

Det blir även sänkt hastighet och bullerdämpande asfalt på sträckan förbi Norrängen.