Svenskt ja till Nord Streams gasledning

توافق دولت سوئد با گذر لوله های گاز از آبهای اوسترشون

دولت سوئد سرانجام با گذر خطوط گاز روسی از اوسترشون Östersjön موافقت کرد. آندریاس کارلگرن Andreas Carlgren وزیر محیط زیست سوئد با اعلام این خبر در یک جلسۀ مطبوعاتی گفت:
«تصمیمی که امروز اتخاذ شد، بدین معناست که شرکت نورد استریم Nord Stream مجاز به کشیدن دو خط برای انتقال گاز از طریق آب­های بین­المللی استرشون که در منطقۀ اقتصادی سوئد قرار دارد؛ می­شود. دو جنبۀ مهم در این مسئله وجود دارد، یکی این که خطوط گاز از آب­های بین­المللی گذر داده می­شود که در مناطق سرحدی سوئد قرار دارد و بر اساس حقوق بین­المللی چنین امری آشکارا مجاز است و دیگر این که پس از ۲۳ ماه بحث طولانی بر این قضیه، شرایط زیست­محیطانۀ امر گذر خطوط گاز، پذیرفته شد.»