Många på Gotland vill sälja läkemedel

Ett 20-tal gotländska butiker, bensinstationer och kiosker har anmält till Läkemedelsverket att de vill sälja receptfria läkemedel.

Här finns de flesta av öns ICA-affärer, Konsumbutiker, Statoil och OKQ8-stationer.

1 november 2009 trädde den nya lagstiftningen i kraft, som gör det möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än apotek.

För att få sälja läkemedlen krävs en anmälan till Läkemedelsverket.