Lång väntan på pengar från a-kassan

Regeringen tänker inte förändra reglerna så att det går snabbare att få ut sin a-kassa, det sa arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) i riksdagen idag.

I snitt får arbetslösa vänta i två månader på ersättning. Vissa får klara sig ännu längre.


 Hur länge fick du vänta på a-kassa? Berätta!

– Det var jobbigt att hela tiden låna pengar av mamma för att överleva, säger 20-årige Magnus Lixenstrand, som fick pengar först efter fyra månader.

Magnus Lixenstrand jobbade som industriarbetare innan han blev arbetslös. Han är med i alfakassan, som är den kassa som har längst väntetid. Där får medlemmarna vänta i snitt 17 veckor på sin ersättning, enligt statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Hur kändes det att inte kunna klara sig själv?

– Det är förnedrande att låna, även om det är från sin mamma, säger Magnus Lixenstrand.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) är den i regeringen som är ansvarig för a-kassorna. Men det är inte han som styr över utbetalningarna. A-kassorna är privaträttsliga föreningar och därför tycker ministern att det är upp till kassorna själva att korta väntetiderna.

– För närvarande har jag inte för avsikt att vidta några åtgärder, säger Sven Otto Littorin.

Martin Jönsson
martin.jonsson@sr.se

David Svanberg
david.svanberg@sr.se