Föräldraförsäkringen splittrar Folkpartiet

Frågan om en tredelad föräldraförsäkring delar Folkpartiet inför partiets landsmöte om ett par veckor.

I helgen beslutade Socialdemokraterna om en tredelad föräldraförsäkring på sin kongress och det ökar trycket på Folkpartiet, menar riksdagsledamoten och folkpartisten Birgitta Ohlsson.

– Kan Mona Sahlin så kan Jan Björklund. Vi kan inte låta Socialdemokraterna gå om oss som jämställdhetsparti, säger Birgitta Ohlsson.

Birgitta Ohlsson tillhör de sex i Folkpartiets styrelse som reserverat sig till förmån för en tredelad föräldraförsäkring, där en tredjedel av dagarna går till mamman, en tredjedel till pappan och en tredjedel att disponera som man vill.

Socialdemokraterna ställde sig bakom ett sådant förslag i söndags på partiets kongress och Birgitta Ohlsson tänker driva frågan hårt på folkpartiets landsmöte om några veckor.

– Absolut. Alliansen kommer aldrig att vinna valet 2010 om vi inte får de unga kvinnorna i storstäderna att rösta på oss. För dem är det en väldigt viktig fråga att man ställer upp på jämställdhet mellan könen.

Så då får inte Socialdemokraterna hinna före?

– Nej och det är jätteviktigt att vi måste tänka framåt också. Folkpartiet var först ut med pappamånaden. Det är dags att våga göra någonting nu, säger Birgitta Ohlsson.

Enligt Birgitta Ohlsson har stödet för en tredelad föräldraförsäkring växt sig allt starkare bland ledamöterna på landsmötena.

Fortfarande vill dock en tydlig majoritet av partistyrelsen inte ändra på försäkringen utan istället förbättra jämställdhetsbonusen. Folkpartiledaren Jan Björklund gillar inte idén om en tredelning.

– Det inskränker ju familjernas valfrihet. Föräldrar är man tillsammans. Det är inte så att staten kan gå in ytterst och fördela ansvaret i hemmet genom lagstiftning. Det finns en övertro på vad det kan åstadkomma, säger Jan Björklund.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se