Kyrkoherdebråk tog ny vändning

Kyrkoherdestriden i Pajala fick idag ett oväntat innehåll med stor dramatik. De ledande kyrkopolitikerna i Pajala hade kallat till en presskonferens som slutade med ett politikeravhopp.

Kyrkopolitikerna ville få komma till tals i frågan om tillsättningen av en ny kyrkoherde som vållat strid. Men innan presskonferensen hade börjat blev det bråk å mitt i allt så hoppade kyrkonämndens ordförande Rune Tuomas av.

Anledningen till bråket var att till presskonferensen kom också den avgående kyrkoherden Sigurd Westman och delar av personalen för att lyssna. Men det var inte populärt. Politikerna beslutade att flytta presskonferensen till en av ledamöternas bostad för att få vara i fred. Efter en stund förklarade Rune Tuomas, kyrkonämndens ordförande mitt i allt att han lämnar alla politiska uppdrag. Något som han också vägrade kommentera.

Men Henrik Pekkari stannade kvar och kommenterade bråket som varit kring tillsättningen.

- Det är infekterat helt i onödan. Vi har velat lösa problemen internt men här har man gått ut i massmedia och det är verkligen att smutskasta församlingen, säger Henrik Pekkari (S) ordförande i kyrkofullmäktige i Pajala.

Vad bråket handlar om är tillsättningen av Monica Metsävainio som kyrkoherde i församlingen där hon jobbat 10 år som komminister. Hon var den enda sökanden till kyrkoherdetjänsten. Har kompetens och dessutom har domkapitlet uttalat sitt stöd för henne. Trots det var kyrkonämnden tveksam och det slutade med att hon fick sex månaders provanställning. Kritiker menar att det handlar om att det är kvinnoprästmotståndarna som bestämmer, men Henrik Pekkari säger att det är en helt vanlig provanställning:

- Hon jobbar först i sex månader, sen kan hon fortsätta anställningen om själv tycker att jobbat är stimulerande och hon finner glädje i arbetet och att hela arbetsplatsen och de anställda upplever glädje för då för man det kyrkliga arbetet framåt.

Eleonor Norgren, SR Norrbotten
eleonor.norgren@sr.se

Regina Veräjä, SR Sisuradio