Kristianstad

Besöken begränsas på CSK

Idag, fredag, införs det besöksrestriktioner på Centralsjukhuset i Kristianstad på grund av risken för smittspridning av svininfluensa. Dessutom har man fått signaler som tyder på begynnande vinterkräksjuka.

Inom öppenvården gäller att högst en frisk vuxen person får följa med patienten - det gäller både tidsbeställda och akuta besök.

Inom slutenvården medges besöka bara om det föreligger särskilda behov.

På de avdelningar där för tidigt födda barn vårdas får bara barnens föräldrar komma, förutsatt att de är friska. Det gäller också förlossningen och BB-avdelningen.