Medicinklinik stängs

Hela avdelning 25 på medicinkliniken vid Sundsvalls sjukhus bör läggas ner. Det menar sjukhusledningen.
Ledningen måste spara 10 miljoner kronor, och en stängning av avdelningen skulle vara ett led i besparingarna. Avdelning 25 öppnade för två år sen för att underlätta arbetssituationen för dom anställda på medicinkliniken.Men att nu stänga den är en bra sparåtgärd eftersom man kan flytta tjänsterna till andra avdelningar där det saknas personal. Det säger sjukhusdirektör Rune Oskarsson till Sundsvalls Tidning.