Östergötland

Halka ställer till det för cyklisterna

Många cyklister skadas allvarligt på grund av halt underlag, is och snö. Det visar en studie som VTI har gjort.

– En stor del är ju kopplat till väglaget. Man har halkat omkull. Under vinterhalvåret så är det framförallt halkolyckor, säger Anna Niska, forskare på VTI.

Statens väg-och transportforskningsinstitut, VTI, har gått igenom drygt 18000 fall av cykelolyckor för att bland annat se vilka som är de vanligaste olycksorsakerna. Det visade sig att hala vägbanor är den främsta orsaken till att cyklister råkar ut för olyckor. Nästan var fjärde cyklist skadas på grund av halka eller försämrat väggrepp, till följd av till exempel is och snö på vägbanan visar kartläggningen.

Kommunerna uppmanar ofta människor att lämna bilen hemma och ta cykeln istället. Det vinner både miljön på och vi mår bättre av det. Men med tanke på att vägbanornas standard spelar en avgörande roll när det gäller cykelolyckor så måste kommunerna ta ett större ansvar och erbjuda säkrare vägar anser Anna Niska.

– Man kan ju inte bara säga ”börja cykla”, man måste ju även tillgodose de behov som cyklisterna har, säger hon.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se