Åmål

Lyckad start för frigymnasium

Det går bra för det nya friskolegymnasiet i Åmål som drivs av Baggiums praktiska gymnasier med skolor på 41 orter i Sverige. 

När höstterminen började fanns det ett tjugotal elever på sju program. Men ett tiotal elever har valt att välja Åmåls praktiska under terminens gång.

Nästa onsdag är det dags för invigning.

Birgitta Ivansson,skolans rektor, är mycket nöjd med resultatet och säger att som mest kommer skolan ha 120 elever i tre årskurser.

- Fler kommer det inte att bli eftersom Baggiums praktiska gymnasier aldrig blir större än 200 elever, säger Ivansson.

Det blir allt färre gymnasieelever och många har förundrats över att Baggium vågar starta en gymnasieskola i Dalsland. Den är praktiskt orienterad och varje vecka ska eleverna vara ute på en arbetsplats.

- Det finns en skepsis mot friskolor men det finns också en otroligt positiv inställning till att någon vågar satsa på någonting i Åmål. Det kan innebära att ungdomarna stannar i regionen och det är ett gemensamt mål, säger Birgitta Ivansson.

Charlotte Andersson
charlotte.andersson@sr.se