Västernorrland

Många elever röker

Av dom som går första året på gymnasieskolorna i Västernorrland så röker sju procent av pojkarna och åtta procent av flickorna. Mer än en av tio röker nån gång per vecka.

Snusarna är ännu flera, bland pojkarna är det 13 procent som snusar varje dag. Bland flickorna är det 5 procent. Det här visar en undersökning som skolsköterskorna i Västernorrland har gjort bland 2700 elever.