Skottland redovisar utsläpp i budgeten

I dag börjar G20-ländernas finansministrar sitt möte i skotska St Andrews. Förutom den ekonomiska krisen ska de diskutera hur de rika länderna ekonomiskt ska hjälpa utvecklingsländerna att minska sina koldioxidutsläpp.

I Skottland blev regeringen nu i höst först i världen med att redovisa koldioxidutsläppen i den nationella budgeten.

Om man skulle behöva förbättra tågspåret mellan två städer så anges i inte bara kostnaden i pund utan också hur mycket koldioxid bygget kommer att orsaka.

Allt från grävskoparnas avgaser till vilka utsläpp banarbetarna kommer att ge upphov till när de gör av med sina löner räknas in.

Syftet med den här typen av budget är att det ska bli tydligt hur stora koldioxidutsläpp som regeringens förslag för med sig.

Metoden gör det också enklare att fatta rätt beslut så att man kan uppnå de mål som regeringen har när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser, säger Skottlands finansminister John Swinney.

Jag träffar den skotske finansministern på ett seminarium där man diskuterar metoder för att väga in koldioxidutsläpp i samband med investeringar.

John Swinney anser att Skottland ligger i framkant på det här området och vill gärna sprida det skotska miljöekonomiska tänket till andra länder.

Men på G20-ländernas finansministermöte i Skottland får han inte vara med trots att han är Skottlands finansminister.

Då är det den brittiske finansministern som företräder Skottland och det retar förstås John Swinney, som är med i det skotska nationella partiet och som inte nöjer sig med det nuvarande självstyret utan vill ha ett helt självständigt Skottland.

Johan Prane
johan.prane@sr.se