Borås

Influensasjuk utskriven från SÄS

Uppdaterad 13:19
Igår rapporterade Södra Älvsborgs sjukhus om det första allvarliga fallet av svininfluensa i Sjuhärad. Den unge man som blev allvarligt sjuk i svininfluensan är nu utskriven från lasarettet. Det här efter att ha vårdats på infektionskliniken och genomgått en antivirusbehandling. Det är det första fallet av allvarligt insjukande som vården i Sjuhärad fått ta hand om - men bredeskapen är noggrannt planerade för att ta emot likande fall och insatser för att hindra spridning även inom vården finns.

Ett sånt exempel är akutvårdsintaget, berättar Claes-Håkan Björklund, chefsläkare vid Södra Älvsborgs Sjukhus.

– Det finns en beredskap men i första hand, om man inte är svårt sjuk, ska man vända sig till primärvården, säger Claes-Håkan Björklund.

Sen lång tid tillbaka har sjukhuset planerat, sett till konsekvenser om många insjuknar samtidigt, om många blir svårt sjuka och så vidare. Claes Håkan Björklund uppskattar att omkring 50 - 70 procent av personalen är vaccinerad, man är i slutfasen med det arbetet. Bara tidigt imorse hade man gett 3600 vacindoser till riskpatienter och personal.

I övrigt handlar det om allmänna rekommendationer, god handhygien, att inte hosta rätt ut ooch så vidare. Men det går inte heller för vården att skyddas sig helt från smittspridning.

-- Vid en stor smittspridning i samhället så går det ju inte ha ett absolut skydd för sjukhuset då sjukhuset är en stor del av samhället. Det är lika stor risk att smittas på bussen till sjukhuset som på sjukhuset, säger Claes-Håkan Björklund.

Mina Benaissa
mina.benaissa@sr.se