Kvinna ersätts för trafikskada

Genom en dom i Svea hovrätt får en kvinna i Boden rätt till full ersättning från sitt försäkringsbolag för inkomstbortfall fram till 65 års ålder.

Totalt handlar det om cirka 4,3 miljoner kronor. Kvinnan skadades vid en trafikolycka för 17 år sedan och har haft svår värk till följd av en pisksnärtskada och har inte kunnat fortsätta arbeta.

Hovrätten konstaterar, i likhet med tingsrätten, att det är fullt sannolikt att kvinnan hade kunnat arbeta i dag om inte olyckan inträffat. Därför ska hon ha full ersättning för inkomstbortfallet.