Flyktingkonferens till Göteborg

Göteborg blir värd för landets första rikskonferens om flyktingar och invandrares rättigheter. 400 personer som jobbar med integration väntas inta Eriksbergshallen den 12 november.

Bland annat kommer generalsekreteraren för FN-förbundens världsfederation att hålla föredrag.

Det är Flyktingadministrationen inom social resursförvaltning och Länsstyrelsen som är arrangörer.