Barn börjar vaccineras omgående

Landstinget startar vaccinationen av allmänheten nästa vecka. I det första skedet kommer barn upp till 18 år att erbjudas vaccination mot svininfluensan.

Landstinget börjar omgående att vaccinera skolbarnen i Norrbotten. Man börjar också vaccinera allmänheten som inte tillhör riskgrupperna mot svininfluensan. Det här är ett beslut från Socialstyrelsen och gäller hela landet.

– Anledningen till den förändrade strategin är att färska data pekar entydigt på att den första sprutan ger ett betydligt högre skydd än man tidigare förväntat. Cirka 90 procents skydd mot svininfluensan, förklarar Anders Österlund, smittskyddsläkare i Norrbottens läns landsting, i ett pressmeddelande.

– Därför är det inte försvarbart att vänta med att vaccinera allmänheten tills riskgrupperna fått sin andra dos, säger han.

Han säger att beslutet inte har föranletts av några speciella händelser. Att börja vaccinera barnen har bästa effekten då barnen är största smittspridarna, anser myndigheterna. Att man började med riskgrupperna först beror på att de har betydligt större risk att bli allvarligt sjuka.

I dag påbörjas också ett nytt bokningssystem till vaccinationer, som är webbbaserat.

– Det ska förhoppningsvis bli en god hjälp så att man vet att det finns vaccin på sitt vaccineringsställe innan man åker dit, säger Gunnar Persson, regional sjukvårdsledare i Norrbotten.

I Luleå har skolan bett att få vaccinera sina elever i Kyrkans hus. Var ska det ske på övriga ställen?

– Ibland utför skolhälsovården vaccinationerna och ibland får eleverna gå till det vaccinationsställe man har, avslutar Gunnar Persson.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se