Greenwashing, att tvätta grönt

Det är ett begrepp som myntades i New York på 90-talet och används av miljövänner för att beskriva företag som sysslar med miljöfarlig verksamhet men som försöker skapa en bild av sig som miljövänliga, eller åtminstone mindre miljöfarliga, i reklam och marknadsföring. Begreppet blir mer och mer använt i Sverige, och det är något som Majornas Luftvärn, en konstnärsgrupp i Göteborg har tagit fasta på. Reportage av Lisa Sofia Larsson. 16-timmen