Upplands Väsby vill inspirera med lokalt Klimatavtal

Upplands Väsby, ett par mil norr om Stockholm, har skrivit ett eget klimatavtal där lokala företagare tillsammans med kommunen förbinder sig att ta krafttag för att minska sin klimatpåverkan.

Vi hoppas att världens ledare ska komma överens om ett ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn i december. Men det är på lokal nivå som åtgärder måste genomföras för att minska utsläppen, det gäller oss i Upplands Väsby såväl som alla andra orter på jordklotet, säger Johan Magnusson, kommunalråd ioch ordförande i Miljörådet.

Än så länge har sex lokala företag undertecknat Klimatavtal Väsby och lovat att minska sin energianvändning. Företagen skall börja med att ta reda på hur mycket energi de förbrukar för att därefter sätta upp mål och handlingsplaner för hur energisminskningarna ska göras - och slutligen följa upp och kontrollera att åtgärderna ger resultat.

Det är i den konkreta vardagen som förändringarna måste ske om vi ska ha en chans att vända utvecklingen, säger Siamak Azami, Kvalitets och miljöchef på Siemens Sverige.

- Näringslivet har en viktig roll i arbetet och jag hoppas att vi kan inspirera fler företag att underteckna avtalet.

Upplands Väsby vill på detta sätt visa att det går att komma överens om klimatmål och skruva upp förväntningarna inför Köpenhamnsmötet.

Kommunen skriver i sitt pressmeddelande att Klimatavtal Väsby ska ses som en lokalversion av FN:s klimatavtal och ordnar därför även konferensen "Lilla Köpenhamn" den 23 november ( två veckor innan COP 15 inleds i Köpenhamn) då de hoppas att fler företag skall följa efter och underteckna Klimatavtal Väsby.