Torsdag 5 november 2009 Sparkrav slår mot unga

Barn och ungdomsnämnden i Uppsala ska på torsdagskvällen fatta beslut om att skära ned på flera fritids- och kulturaktiviteter för barn och ungdomar. I budgetförslaget för 2010 som är det nämnden ska ta ställning till föreslås bland annat att Uppsala If:s boxningsverksamhet i Gränby får mindre pengar.