Gravida och sörjande föreslås få bidrag

Uppdaterad: 15:47
Den som är gravid eller förlorar en närstående ska kunna få en helt ny typ av ersättning av staten, föreslår en utredning som lämnades till regeringen i dag.

– Det är faktiskt väldigt, väldigt svårt att säga var gränsen går mellan graviditet i största allmänhet under den sista månaden och det som i andra sammanhang skulle betraktas som sjukdom, säger utredaren Anna Hedborg.

Gravida ska enligt förslag kunna få 30 dagars ersättning en månad före beräknad förlossningsdag, en ersättning lika stor som föräldrapenningen.

För den som har förlorat en nära anhörig ska en särskild närståendepenning kunna tas ut i tio dagar.

De här så kallade sjukdomsstadierna föreslås lyftas ur sjukförsäkringen för att tydliggöra att det är sjukdom och inget annat som ska vara grunden för ersättning.

Därför ska inte heller skönhetsoperationer kunna ge någon ersättning, om det inte rör sig om medfödda deformiteter.

I slutbetänkandet ”Gränslandet mellan sjukdom och arbete” är den stora fråga hur de sjukskrivnas arbetsförmåga ska bedömas.

– Vad man kan och vad man inte kan på grund av sjukdom är en medicinsk fråga. Vad man ska kunna och när, till vilken gräns, man inte ska behöva försörja sig själv är däremot egentligen inte en medicinsk fråga. Det är en fråga vi alla kan ha synpunkter på och som därmed är en fråga om politik och försäkringsvillkor, säger Anna Hedborg

Anna Hedborg vill att arbetsförmedlingen och försäkringskassan efter ett halvårs sjukskruivning bedömer de medicinska förutsättningarna för att jobba.

Efter ett år ska även försörjningsförmågan bedömas, vilket innebär att det till exempel ställs högre krav på yngre personer.

Här behövs ett nytt bedömningsinstrument, en slags mall som kommer att ta ett par år att ta fram, säger Anna Hedborg.

– Man arbetar fram på vilket sätt man ska se på det här. Vad ska man kunna? Vad ska man klara av för att behöva försöka försörja sig på den reguljära arbetsmarknaden?

Ett enhetligt instrument pratar du om. Hur ska det se ut?

– Det är en sorts protokoll där man går igenom vad man kan göra och vad man inte kan göra. Så har man genomdiskuterade och enhetliga gränser för vem som ska få lov att försöka att försörja sig själv, säger utredaren Anna Hedborg.

Förslaget välkomnas av socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

– Det har ju varit mycket upp till varje handläggare att göra en bedömning av en persons arbetsförmåga. Man måste väga in inte bara sjukdomstillståndet utan naturligtvis från Försäkringskassans sida arbetsförmågan vid sjukdom. Då får man också tänka till vad det gäller personens arbetssituation och så vidare. Nu får vi en mer likformig bedömning över hela landet och då blir den också mer rättssäker, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Kommer Försäkringskassan som ska utreda en sådan här mall få mer pengar till det?

– Än så länge har Försäkringskassan fått alla medel och alla pengar de har begärt. Jag tror snarare att detta kan underlätta för många på Försäkringskassan att inte behöva ha in så mycket kompletteringar, och att få mer utlåtanden från läkare. På så sätt så kanske det kan gå både snabbare och bli mer rättssäkert, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se