Energisatsning kan ge tusentals nya jobb

Uppdaterad: 17:58
Med en stor satsning på förnybara energikällor skulle 60 000 nya jobb kunna skapas, enligt en rapport från Naturskyddsföreningen och Lantbrukarnas Riksförbund LRF.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson bedömer att detta är fullt genomförbart.

– Det är mycket realistiskt med tanke på de mål som EU har satt upp och  regeringen, som ju också ”promotar” och vill ha fram mycket mer förnybar energi. Så det här ligger i linje med huvudspåret i EU och Sverige. Det vi gör är att vi flyttar fram positionerna och passar på, när det är lågkonjunktur, att göra ännu mycket mer. För det är själva poängen med lågkonjunktur. Man kan göra mycket vettiga investeringar och tidigarelägga dem, säger Svante Axelsson.

Naturskyddsföreningen och Lantbrukarnas Riksförbund LRF tycker att klimatkrisen och jobbkrisen ska lösas samtidigt, med mycket stora satsningar på förnybara energislag. Det handlar om jobb inom biobränslen, vindkraft och solenergi till exempel.

Förutsättningen för att jobben ska komma till stånd är att Sverige fram till år 2020 satsat på att den förnybara energitillförseln ökar med 70 terrawattimmar.  Dessutom måste Sverige energieffektivisera med 20 procent till samma år. Den totala andelen förnybar energi år 2020 måste uppgå till 70 procent om de 60 000 jobben ska bli verklighet.

Att förutse hur många jobb som ska skapas utifrån ett visst scenario är osäkert. Men Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen menar att de har räknat lågt i sin rapport.

– Man kan ju räkna hur mycket folk som behöver jobba för att få fram de här produkterna. Det som är svårast är om man tränger undan andra jobb. Men med tanke på att det är så många arbetslösa så är det inte så stor konkurrens om arbetskraften. Därför kan man säga att de här satsningarna bör, i en lågkonjunktur, ge nya jobb, säger Svante Axelsson.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se