BLEKINGE

Ökad oro för influensa

Oro för att drabbas av svininfluensan ökar i Blekinge. Det märks nu på länets sjukvårds- rådgivning. Dit ringer dubbelt så många som brukar ringa.

Telefonerna går varma hos Elin Kinder Nilsson och hennes kollegor på landstingets sjukvårdsrådgivning. Sedan slutet på förra veckan ringer i snitt 125 personer per dag. Det är dunbbelt så många som brukar ringa.

Rubriker skapar oro

Rubriker skapar oro En hel del bland de som ringer undrar om de har fått svininfluensan. Många ställer också frågor om vaccination. Eva Borg som är sjukvårdsrådgivningens chef tror att en förklaring till att samtalen har ökat så mycket just nu är att influensan diskuteras så mycket i medierna.

– Det är mycket rubriker i medierna och det är mycket information som folk får till sig nu på gott och ont. Sedan ska människor sortera den här informationen och bedöma vad som känns farligt och oroväckande och vad de kan hantera själva, säger Eva Borg.

Extrapersonal
Sjukvårdsrådgivningen har fått sätta in extrapersonal för att hinna med att svara på allt. Trots att trycket är så hårt tror Eva Borg att de flesta som ringer kommer fram.

– Vi svarar så fort det går. Jag kan inte garantera att alla har kommit fram, men väldigt många har gjort det, säger hon.

Anna Törnkvist
anna.tornkvist@sr.se