Östergötland

Konkurserna ökar i Östergötland

Fram till oktober i år har antalet företagskonkurser i Östergötland ökat med drygt 30 procent jämfört med samma period i fjol. Under tiden januari till oktober i år gick 223 företag i Östergötland i konkurs, vilket kan jämföras med 170 under samma tid i fjol.

Det visar ny statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Men under oktober var företagskonkurserna betydligt lägre än de var samma månad förra året. För enbart oktober i år är siffran 15 konkurser, vilket alltså var mer än en halvering i jämförelse med oktober 2008 då 32 företag i länet gick i konkurs.

I landet som helhet innebar oktober månad en nedgång i antalet företagskonkurser jämfört med samma månad året innan.