Många oroade av rykten kring vaccinet

Samtidigt som svininfluensan sprider sig över världen har också ett stort antal rykten och vandringshistorier uppstått, som sprids med samma fart som viruset. Många av dem handlar om vaccinet och går ut på att det är farligt att vaccinera sig, och det förekommer också kedjebrev som skickas via mejl och sms med konspirationsteorier om att vaccinet medvetet skulle ha gjorts farligt i syfte att minska världens befolkning.

Nadia Touma, arabiskspråkig sjuksköterska på Sjukvårdsrådgivningen i Stockholm, pratar varje dag på telefon med oroliga personer.

- Jag får ta emot många samtal nu från personer som frågar om influensan, berättar Nadia Touma.

Även i Malmö är det många som är oroliga. Sahar Handhal, sjukvårdskommunikatör på Region Skåne, träffar människor som säger att de har fått höra hemska saker bland annat på arabiskspråkiga tevekanaler. Som att vaccinet innehåller beståndsdelar från gris, att det orsakar allvarliga sjukdomar senare i livet, och att flickor som vaccinerar sig blir sterila och inte kan få barn.

- Jag har inte lyssnat på arabiska kanalen, så jag kan inte tro att läkare i arabiska kanalen har sagt så. Jag tror inte på det. Men de har tolkat det på så sätt att det blir farligt i framtiden, det kommer att bli si och så i framtiden. Men jag tror inte det. De tolkar det på ett sätt som passar dem - de har inte tillräckligt med kunskap.

Sahar Handhal har märkt att många avstår från att vaccinera sig för att de är rädda:

- Det gör att folk inte vill vaccinera sig, faktiskt. De övertygar varandra: nej, vi vill inte ha det, nej, vi vaccinerar oss inte, för det är farligt och vi kommer att dö på grund av vaccinet. Jag har förklarat för många vad det betyder, och att ingen vet något om biverkningarna i framtiden. Det är nytt, och den som säger till er att det har biverkningar i framtiden ljuger för er. Ingen vet, ingen läkare vet om det.

Det är inte bara bland invandrare som skrämselpropaganda och vandringshistorier om influensavaccinet florerar. På skolor cirkulerar rykten om hemska saker som drabbat dem som fått vaccinet, och många människor blir väldigt oroliga bara av att läsa tidningen, berättar Marie Kilström Jönsson, sjuksköterska på Sjukvårdrådgivningen i Stockholm.

- Det är framför allt kvällspressen - dagspressen också ska jag säga - det som står i tidningarna, det är det de ringer om. Det kan vi se, nu när det har stått så mycket på löpsedlarna i många dar så ringer det väldigt mycket till oss, och det är ju jättemånga som ringer som inte är sjuka, utan de undrar om allt det här. Våra vanliga samtal, då är ju alla sjuka som ringer, de har symptom och så vill de ha råd om vad de ska göra eller om de ska söka vård, och vilken vårdnivå de ska söka ... men nu ringer ju jättemånga som inte alls är sjuka, utan de har läst det här och är oroliga och undrar.

Men finns det då någon grund för alla rykten om vaccinet?

Henrik Almkvist är chefsöverläkare vid Hälso och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting och ansvarig för vaccinationskampanjen där. Nej, svarar han. Men det finns ett antal biverkningar, de flesta av lindrigare slag, som kan komma efter vaccinationen:

- För det första är det rätt så vanligt att man får ont i armen under en till tre dagar, och feber som går över efter en dag. Och det är en naturlig reaktion, det betyder att kroppens immunförsvar har satt igång med att bilda antikroppar mot influensan. Vi har sett en del personer som har fått allergiska reaktioner, och några - kanske ett 25-, 30-tal i hela Sverige - har fått rejäla allergiska reaktioner. Det har man klarat av genom att ge medicin och observera några timmar, och då har det gått över. Kraftiga allergiska reaktioner kommer alltid direkt, så det är ju bra att vänta kanske en kvart, och se att allt går bra. Sena allergiska reaktioner kan komma, men de är aldrig farliga - det kan vara hudutslag och klåda, som kan komma litet senare. Det är bara de som kommer direkt som kräver en omedelbar behandling.

Henrik Almkvist, chefsöverläkare vid Hälso och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting.

Reporter: Cecilia Huldt, med hjälp av Hiba Daniel och Alberico Lecchini