Vi sände direkt från Arboga 6 november

Tre lokala politiker från majoritet och opposition slöt upp på konditori Saga för att diskutera den lokala politiken i Arboga.Magnus Rydberg och Martin Andersson, båda 19 år, arrangerar en LAN-helg på Vasagymnasiet i Arboga. LAN är en förkortning för "Local area network" och betyder i princip lokalt nätverk. Omkring 80 ungdomar kommer att samlas på Vasagymnasiet i helgen för att koppla upp sig på internetoch spela dataspel dygnet runt.