Antalet tomma lägenheter ökar

Antalet tomma lägenheter i de kommunala bostadsbolagen har minskat stadigt  i tio års tid, men nu ökar de plötsligt igen.

Nu står 5 400 lägenheter tomma, vilket är en uppgång med 700 sedan i fjol, säger Rolf Westerlund, på statens Bostadskreditnämnd, BKN.

– Vi är tillbaka på den nivå vi hade 2007. Sannolikt är det lågkonjunkturen som förklarar detta, man har fått svårare att hyra ut sina lägenheter.

De tomma lägenheterna har ökat i 60 kommuner.  De flesta finns i Ånge som har 148 tomma lägenheter, Östra Göinge som har 135 och i Söderhamn där 436 lägenheter står tomma. Här finns vad Bostadskreditnämnden kallar "svaga bostadsmarknader", och hit hör ett hundratal kommuner i landet i dag.

Att avveckla de tomma lägenheterna betyder oftast rivning, men även det kostar pengar. BKN räknar med att avvecklingen kostar 1,3 miljarder till 2012, och det ska kommunerna klara utan statligt stöd, anser BKN.

Som mest fanns det 62 000 tomma lägenheter 1998. Men ännu 2002 var det 30 000 tomma, och då stöttade staten kommunerna med 3 miljarder för att riva.

I en rapport till regeringen vill Bostadskreditnämnden att även tomma privatägda fastigheter ska kunna få statligt stöd för avveckling, samt att statligt stöd ska kunna gå till att bygga hissar i trevåningshusen. För de husen behövs i glesbygden, säger Rolf Westerlund.

– I trevåningshus har man bara kunna utnyttja den understa våningen på grund av den åldrande befolkningens som har svårt att röra sig. De två översta våningarna har inte varit möjliga att använda och då är ju hissen lösningen på detta problem så att man kan utnyttja alla våningar.

Antalet tomma lägenheter ökar alltså, nu kanske mest på grund av konjunkturläget. Men befolkningsprognosen gör att statligt stöd, för att riva tomma lägenheter, kommer att behövas ännu i många år.

– Befolkningsutvecklingen fortsätter, men nästan lite automatiskt. Någon gång så slutar det och lägenheter kommer att stå tomma när befolkningen minskar.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se