Arbetslösheten i USA över tio procent

Uppdaterad: 17:55
Arbetslösheten i USA är nu tvåsiffrig, över tio procent. Det är den högsta siffran sen början av åttiotalet.

De nya oktobersiffrorna från arbetsmarknadsdepartementet är dystrare än väntat och visar att jobben fortsätter att försvinna inom i stort sett alla områden, i tillverkningsindustrin, i byggbranschen och i servicesektorn.

Att arbetslösheten nått över den symboliskt laddade tioprocentsnivån, innebär ytterligare problem för Obama-administrationen.

De flesta bedömare räknar med att arbetslöshetssiffrorna kommer att fortsätta stiga, trots att staten pumpat in hundratals miljarder dollar i stimulansåtgärder.

Samtidigt syns ljusning i ekonomin. De ökande BNP-siffrorna nyligen är det hittills tydligaste tecknet på att lågkonjunkturen är på väg att ta slut.

Men president Barack Obama upprepar att krisen inte är över förrän fler amerikaner fått jobb.

Ginna Lindberg, Washington
ginna.lindberg@sr.se