Järnåldern i jämjö

5 november

Sedan två veckor tillbaka pågår en arkelogisk utgrävning i Jämjö. Arkeolog Michael Henriksson berättar att man hittat spår efter männsikor som bott på platsen under järnåldern. Det finns också spår efter järnframställning, bland annat finns lämningar efter en smedja. De fynd som gjorts under utgrävningen tyder på att platsen varit bebodd i tusen år.