Kattjakt i Timrå

Bostadsbolaget Timråbo har fått polisens tillstånd att fram till den första september fånga och avliva övergivna och förvildade katter som fångas in vid bostadsbolagets fastigheter.
Men Timråbo måste följa vissa regler vid kattjakten, skriver Dagbladet. Bland annat måste allmänheten informeras minst en vecka innan kattfällorna placeras ut. Fällorna måste också vittjas minst en gång per dygn. Vill ingen kännas vid de infångade katterna så får de avlivas efter fem dygn.