Stöttar stillsamma pensionärer

Nu går landstinget in och stöttar ekonomin för de pensionärsföreningar i Kungsbacka som mest har stillsamma aktiviteter som studiecirklar och föredrag.

Kungsbacka kommun tog sin hand ifrån pensionärsföreningar som inte ägnar sig åt fysisk aktivitet. Hjärn-gympa och samvaro skulle inte räknas när bidragen fördelas, bestämde fritidsnämnden.

Men nu väntas landstinget skjuta till pengar till de lugnare aktiviteterna. Det ser ut att bli räddningen för Aktiva seniorer där Eivor Lindqvist är en av eldsjälarna.

– Vi håller på med väldigt mycket.

Men ni rör inte på er så mycket?

– Nej, men vi sysslar med hjärn-gympa. Ungefär en gång i månaden går vi ut på promenader, men vi har inte kontinuerlig gymnastik eller så, våra cirklar handlar om teoretiska studier, och det tycker inte jag är fel, säger Eivor Lindqvist.

Fritidsnämnden har bestämt att pensionärsföreningarna i Kungsbacka inte längre ska få bidrag bara för att de har medlemmar, nu måste de visa att medlemmarna deltar i aktiviteter men också att det handlar om att vara fysiskt aktiv, något annat kan inte kommunen bidra till.

Men Aktiva seniorer kan faktiskt i framtiden få bidrag både för att röra på sig och för sina studiecirklar, landstingets Kungsbackanämnd väntas nämligen inom kort gå in och stötta de lugnare träffarna och totalt sett blir det en fördubbling av stödet till pensionärsorganisationerna, säger fritidsnämndens ordförande Kjell-Åke Andersson.

– Jag tycker att vi har funnit en bra lösning med samarbete med landstinget.

Kommer alla att kunna få lika mycket stöd?

– Ja, det beror på hur många aktiviteter de har, har man inga aktiviteter ska man inte ha något stöd.