Ljus budget för Gävle kommun

I går presenterade Gävle kommun ett positivt budget förslag för 2002. Enligt socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag kommer det ekonomiska utrymmet för kommunala verksamheter öka med 160 miljoner kronor dom kommande tre åren. Kommunen kommer främst satsa på barn och ungdomar, omsorgen och kommunens anställda.
Heltid som norm - deltid som möjlighet blir Gävle kommuns nya motto när kommunen reformerar sin personalpolitik. Från och med nästa år ska kommunen endast anställa folk på heltid och framöver ska bara den som själv efterfrågar det få jobba deltid.