olofström

Färre politiker ska spara pengar

Socialdemokraterna i Olofström föreslår nu att kommunfullmäktige ska bantas.

Enligt förslaget skulle antalet ledamöter i fullmäktige minskas från dagens 49 till 41 stycken, det skriver Sydöstran. Med färre fullmäktigeledamöter så skulle kommunen på sikt kunna spara pengar.

Förslag på att minska storleken på den politska församlingen har tidigare kommit från vänsterpartiet i Olofström. Men då har Socialdemokraterna röstat ner förslaget.

Nu menar partiet att det ekonomiska läget gör att det ändå kan bli aktuellt. Dessutom har kommunens invånarantal miskat, vilket även det kan motivera en minskning av antalet ledamöter.

Ett beslut i frågan väntas kunna fattas först i februari.