Halland

Vägverket väntar på direktiv om buller

Det ska inte ta mer än ett år att få besked om man har rätt till bullerdämpande åtgärder. Det säger Vägverkets Bengt Johansson apropå fallet med Ingemar Rundqvist utanför Halmstad som bor precis bredvid järnvägen och E6:an.

– Han är berättigad till åtgärd enligt Vägverkets program, ja! säger han.

– Men det som komplicerar det hela för Ingemar, det är att hemma hos honom stör ju också järnvägen. Hade det bara varit E6:an som går förbi hans fastighet så hade vi åtgärdat bullret enligt våra riktlinjer för länge sedan, tillägger Bengt Johansson.

För drygt fem år sedan började Vägverket bullersanera hus längs de statsägda vägarna på uppdrag av regeringen. Men vissa bostäder föll mellan stolarna trots att där bullrade mer än gränsvärdena tillåter.

För några har bullernivån också stigit på senare tid på grund av ökad trafik. För Ingemar Rundqvist har det även dragit ut på tiden eftersom Banverket och Vägverket vill göra en samlad åtgärd.

Banverket kan till exempel hjälpa till att bullersanera en uteplats och man kan även lösa in hus om de vibrerar för mycket av tågtrafiken.

Men på grund av vägbuller kan man än så länge bara få hjälp med fönster och fasad, säger Bengt Johansson.

– Vägverket åtgärdar i dag inga utomhusmiljöer. Således kan man inte begära att man skall kunna sitta ute i sin trädgård och njuta av fågelsången. Tyvärr är det inte så!

Sådana åtgärder kan komma i Vägverkets senare planer:

– Kanske i steg två eller tre av bullersaneringsplanen. Vi väntar på direktiv från regeringen på hus vi skall gå vidare, säger Bengt Johansson.

Han säger att han är medveten om att buller från trafiken är ett stort problem i länet:

– Det är väldigt många som hört av sig som bor utmed E 6:an i Halland och som är bullerstörda.