Salaföretag fifflade

Ett Salaföretag i transportbranschen får skatteböter för fakturafiffel

I Skatteverkets granskning av företaget uppdagades att företaget hade bokfört falska fakturor. Och nu får alltså Salabolaget betala ytterligare mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och därtill straffskatt på de undanhållna beloppen.